Om Bondens torg

Du som marknadsbesökare:

På Bondens Torg hittar Du mat och hantverk av riktigt hög kvalitet. Dessutom är det vi säljer tillverkat nära där det säljs. Här är det tillverkaren själv som säljer sina varor, och personligen står för innehållet. Bättre garanti-stämpel finns inte!

Att handla direkt från producenten är något helt annat än att handla i den vanliga mataffären. På Bondens Torg behöver du inte läsa innehållsförteckningar eller leta efter märkningar – här kan du direkt fråga den som vet mest av alla om varan. Och utan mellan-händer stärker det de lokala företagens ekonomi.

Du som marknadsarrangör:

Med Bondens Torg får du utställare som garanterar hög kvalité och unika produkter, som lockar folk och ger nöjda besökare på din marknad. Du har en enda samarbetspartner i Föreningen Bondens Torg istället för att förhandla med tiotals enskilda aktörer. Vi bidrar dessutom med samlad marknadsföring.

Du som medlem:

Som Bondens Torg-medlem profiterar du från en stark organisation med ett välkänd varumärke. Du ingår i
den gemensamma marknadsföringen och sänker därmed dina egna marknadsföringskostnader. Du får tillgång till våra marknadsföreingsmaterialier (broschyr, klistermärke, buttons, kassar, etc) till medlemspris eller gratis. Ibland kan vi även förhandla till oss lägre avgifter för marknadsstånden eller andra förmåner. Du får tillgång till medlemmarnas gemenskap med nätverk, erfarenhetsutbyte och vidareutveckling – gemensamma är vi starka!

VÅR HISTORIA
Bondens Torg arrangerades första gången på Vimmerby höstmarknad 2009. Syftet var att stärka den traditionella marknaden med mer närproducerade varor och samtidigt stötta lokala företag. Leader Astrid Lindgrens hembygd tog initiativ till projektet och stödde det även följande två år. 2010 och 2011 arrangerades totalt åtta Bondens Torg, till stor del av ideella krafter. 2012 startades ett Leaderprojekt med en deltidsanställd projektledare för att ytterligare lyfta konceptet.

Under de här åren blev intresset för närproducerad mat och hantverk allt större. Bondens Torg låg helt rätt i tiden och har varit en bidragande orsak till det ökade intresset. Det innebar också att allt fler duktiga producenter startade och utbudet på Bondes Torg blev allt bättre och alltmer lokalt. 2013 utökades projektet i ett samarbete med Leader Kustlandet. Det innebar både ett större geografiskt område, och fler medlemmar. Också aktiviteten var större än någonsin, med fler marknader och en rad andra arrangemang.

I början av 2014 tog Bondens Torg steget mot ett mer långsiktigt koncept genom att medlemmarna bildade ekonomisk förening och fortsätter att utveckla Bondens Torg som ett märke för högkvalitativ mat och hantverk
från vår bygd.

sidan om marknader kan du läser om våra aktiviteter och här är listan över våra medlemmar.