Styrelsen

Styrelse 2020:
Ordförande: Kristina Lindelöf (Ingebo Hagar)
Kassör: Sara Schörling (Fallhults Ekogård)
Ledamot: Karin Bjärnstedt (Ekekulls produkter)
Ledamot: Matilda Johansson (Räven & Osten)
Ledamot: Martin Enestedt (Skälshult Gård)

Ersättare: Christian Holze (Basebo Förlag)
Ersättare: Emma Jansson (Fotograf och konstnär Emma Jansson)
Ersättare: Anke Schwartze (Dramsjö Gård)

Valberedning:
Valberedning: Lars Johansson (Skogens Honung)
Valberedning: vakant

Revisor:
Revisor: Lennart Svenzén (Nöbble gård)